Trường cấp 2 tiếng anh gọi là gì

  -  
Năm 1998, Ratanakiri có 76 trường tiểu học, một trường trung học cơ sở, và một trường trung học phổ thông.

Bạn đang xem: Trường cấp 2 tiếng anh gọi là gì


Một số tòa nhà, trong Học kinhnghiemdanhbac.comện Keisung hiện tại và trường trung học cơ sở / trung học KNU, cũng nổi tiếng.
Nó nằm ở trường Trung học cơ sở Iwama, nằm cách 1.3 km về phía đông bắc từ võ đường của người sáng lập.
Tại Malaysia, trung học tương đương được gọi là trường trung học cơ sở trong đó bao gồm học sinh từ 13 tuổi đến 15.
In Malaysia, the middle school equivalent is called lower secondary school which consists of students from age 13 to 15 (Form 1-3).
Một thần đồng, cậu học xong tiểu học trong một năm, trước khi dành một năm rưỡi ở trường trung học cơ sở.
A child prodigy, he finished elementary school in a single year, before spending another year and a half in junior high school.
Sau khi Chiba học trường trung học cơ sở ở Kimitsu, giáo kinhnghiemdanhbac.comên thể dục đã khuyên anh nên tập thể dục nghệ thuật.
After Chiba went to junior high school in Kimitsu, the physical education teacher adkinhnghiemdanhbac.comsed him to do artistic gymnastics.
Cha ông, Takahata Asajiro (1888–1984), là một hiệu trưởng trường trung học cơ sở, đã trở thành giám đốc sở giáo dục quận Okayama sau chiến tranh.
His father, Asajiro Takahata (1888–1984), was a junior high school principal, who became the education chief of Okayama prefecture after the war.
Kể từ năm đầu tiên ở trường trung học cơ sở, Sora đăng ký câu lạc bộ hợp xướng để bày tỏ mong muốn được hát.
Since her first-year in junior high, Sora registers for the choir club to express her desire to sing.
Khi ở trường trung học cơ sở cô đã đoạt giải nhất môn bơi, và được đăng ký luyện tập để trở thành vận kinhnghiemdanhbac.comên Olympic.

Xem thêm: Top 60+ Ảnh Trai Đẹp Đầu Nấm Cute, Hình Ảnh Hot Boy Đẹp Trai Đẹp Ý Tưởng


In middle school, she was a national champion in swimming, making her a reserve candidate for the Olympics.
Cả gia đình cô sau đó chuyển đến khu ngoại ô Wyomissing, Pennsylvania, nơi cô theo học Trường Trung học Cơ sở/ Phổ thông Vùng Wyomissing.
The family then moved to a rented house in the suburban town of Wyomissing, Pennsylvania, where she attended Wyomissing Area Junior/Senior High School.
Sau đó, bà chuyển đến trường trung học cơ sở Wampeewo với tư cách là một giáo kinhnghiemdanhbac.comên, phục vụ trong khả năng đó cho đến năm 2000.
She then transferred to Wampeewo Senior Secondary School as a teacher, serkinhnghiemdanhbac.comng in that capacity until 2000.
Kotaro Azumi và Akane Mizuno là học sinh năm ba trường trung học cơ sở và họ học chung lớp với nhau bắt đầu từ năm ba này.
Kotaro Azumi and Akane Mizuno become third year students at junior high school and are classmates for the first time.
Sau khi chia tay , Min-jeong thôi dạy ở trường đầy kỹ niệm của Yoon-ho và chuyển về quê dạy ở trường trung học cơ sở dành cho nữ sinh .
Following the break up , Min-jeong resigns the school much to Yoon-ho "s sorrow and moves to the country to work in an all-girls middle school .
trường trung học cơ sở, Rosenquist đã nhận được học bổng ngắn hạn để học tại Trường Nghệ thuật Minneapolis và sau đó học vẽ tranh tại Đại học Minnesota từ 1952 đến 1954.
In junior high school, Rosenquist won a short-term scholarship to study at the Minneapolis School of Art and subsequently studied painting at the University of Minnesota from 1952 to 1954.
Tuy nhiên, mẹ và anh trai Nantaba không có đủ tiền để đưa bà đến một trường cấp hai rất tốt nên bà đã gia nhập trường trung học cơ sở Ndeeba vào năm 1993.

Xem thêm: Kính Áp Tròng Đánh Bài (Tặng Kèm 1 Bộ Bài), Kính Áp Tròng Nhìn Xuyên Bài


However her mother and elder brother did not have money enough to take her to a very good secondary school so she joined Ndeeba Senior Secondary School for her S1 in 1993.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M