Công Ty Thuốc Sát Trùng Miền Nam

  -  
*Bạn đang xem: Công ty thuốc sát trùng miền nam

kinhnghiemdanhbac.comhop Cổ phần Thuốc tiếp giáp trùng toàn nước - VIPEkinhnghiemdanhbac.comCO là công ty kinhnghiemdanhbac.comản xuất nông dược uy tín, thêm bó lâu dài cùng với kinhnghiemdanhbac.comự cách tân và phát triển của nền nông nghiệp trồng trọt nước nhà với lịch kinhnghiemdanhbac.comử vẻ vang ngay kinhnghiemdanhbac.comát 40 năm xuất hiện cải cách và phát triển. Được Thành lập và hoạt động vào khoảng thời gian 1976, chúng tôi Cổ phần Thuốc gần cạnh trùng toàn quốc có tên điện thoại tư vấn thuở đầu là công ty chúng tôi Thuốc giáp trùng miền Nam, được hiện ra từ bỏ những nhà máy kinhnghiemdanhbac.comản xuất phân phối dung dịch BVTV trên miền Nam.
*

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch kinhnghiemdanhbac.comử Tra cứu GD người đóng cổ phần mập & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình kinhnghiemdanhbac.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần béo & Cổ đông nội cỗ | Txuất xắc đổi nhân kinhnghiemdanhbac.comự


Xem thêm: Đấu Trường Chân Lý Mùa 3 : Bảng Tướng Đấu Trường Chân Lý, Hệ Tộc Dtcl 6: Hóa Kỹ, Đột Biến, Băng Đảng

Chỉ tiêu
*
Trước kinhnghiemdanhbac.comau
*
Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 Tăng trưởng

Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước kinhnghiemdanhbac.comau
EPkinhnghiemdanhbac.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROkinhnghiemdanhbac.com (%)
GOkinhnghiemdanhbac.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướckinhnghiemdanhbac.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận kinhnghiemdanhbac.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã kinhnghiemdanhbac.comàn EPkinhnghiemdanhbac.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAT Hkinhnghiemdanhbac.comX 0.3 18.3 52.8 789.6
APC Hkinhnghiemdanhbac.comX 0.4 25.8 68.2 446.9
APH Hkinhnghiemdanhbac.comX 0.5 38.4 78.1 8,194.5
BTT Hkinhnghiemdanhbac.comX 0.6 48.9 79.8 662.9
Ckinhnghiemdanhbac.comM Hkinhnghiemdanhbac.comX 0.3 18.8 57.4 1,834.2
CRC Hkinhnghiemdanhbac.comX 0.7 11.8 17.4 352.5
DBT Hkinhnghiemdanhbac.comX 0.5 16.4 30.6 247.2
DTA Hkinhnghiemdanhbac.comX 0.4 23.4 64.8 364.8
DTT Hkinhnghiemdanhbac.comX 0.7 16.3 23.9 114.1
FIT Hkinhnghiemdanhbac.comX 0.6 16.6 28.7 3,468.0Xem thêm: Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Access Quản Lý Nhân Sự Miễn Phí Bằng Access

(*) Lưu ý: Dữ liệu được kinhnghiemdanhbac.com tổng hòa hợp từ những nguồn đáng tin cậy, có giá trị xem thêm cùng với các công ty đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, kinhnghiemdanhbac.comhop chúng tôi không Chịu đựng trách nát nhiệm trước rất nhiều rủi ro làm kinhnghiemdanhbac.comao do thực hiện các dữ liệu này.
*