23 Tháng 10 Là Cung Gì

  -  

*Ngày 23 tháng 10 là ngày nối tiếp thân hai ccỗ ván sao Thiên bình và Bọ cạp, yêu cầu fan sinh thời nay có thể vừa sống cung Bò Cạp xuất xắc Thiên Bình, hay mang Điểm sáng của cả hai