TỶ GIÁ GHI SỔ LÀ GÌ

  -  
Xác định tỷ giá ghi sổ kế toán bình quân gia quyền đối vói bên Có tài khoản tiền, bên Có tài khoản phải thu, bên Nợ tài khoản phải trả

Bạn đang xem: Tỷ giá ghi sổ là gì

Doanh nghiệp A có thông tin về tình hình ngoại tệ của một số tài khoản kế toán tháng 5/20X6 như sau (Giả định trong kỳ doanh nghiệp chỉ có một số giao dịch này):+ Ngày 10/5: Bán hàng thu bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền 6.000 $, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.240+ Ngày 4/5: Bán hàng hóa cho khách hàng Y nhưng chưa thu được tiền, số tiền 5.000 $, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.250+ Ngày 15/5: Bán sản phẩm cho khách hàng Y chưa thu được tiền, số tiền là 3.000 $, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.200+ Ngày 7/5: Mua hàng hóa của người bán z chưa trả tiền, số tiền 6.000 $, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.280+ Ngày 10/5: Mua nguyên vật liệu của người bán z chưa trả tiền, số tiền là 9.000 $, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.300+ Ngày 13/5: Mua TSCĐ hữu hình của người bán X chưa trả tiền, số tiền 25.000 $, tỷ giá giao dịch thực tể là 22.300+ Ngày 18/5: Mua TSCĐ vô hình của người bán X chưa trả tiền, số tiền là 20.000 $, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.250Đây là tỷ giá được sử dụng đê ghi so cho giao dịch chuyến tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán ngày 15/5.Ví dụ 2: Xác định tỷ giá ghi sổ kế toán thực tế đích danh đối với bên Có tài khoản phải thu, bên Nợ tài khoản phải trảChỉ có phần nợ phải thu còn lại là 20.000 $ mới được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận hàng là 22.150 VNĐ/USD.Chỉ có phần nợ phải trả còn lại là 8.000$ mới được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày nhận hàng tồn kho là 22.180.


Bạn đang xem: Tỷ giá ghi sổ là gì

*

*

*Xem thêm: Blu-Ray Anime Là Gì - Bd Trong Anime Là Gì, Bản Bd Của Anime Là Gì

*

*Xem thêm: Lời Bài Hát Tình Sầu Thiên Thu Muôn Lối, Tình Sầu Thiên Thu Muôn Lối

Trang chủ| Dịch Vụ Thành Lập Công Ty | Dịch vụ báo cáo thuế | Dịch Vụ Kiểm Toán | Tin Tức | Tài liệu kế toán | Thong tin doanh nghiep |

Công ty Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Hoàng Luật

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MỌI THỦ TỤC VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY

HỖ TRỢ THỦ TỤC BANĐẦU VỀ KẾ TOÁN

Hotline: 0973981661

Trụ sở chính tại Hà Nội: Tòa Rice City - KĐT Tây Nam Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội


Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *