Tập Đoàn Thép Tiến Lên

  -  Bạn đang xem: Tập đoàn thép tiến lên

Tiêu đề Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/đôi mươi Q2/đôi mươi Q1/đôi mươi Q4/19

Doanh thu thuần

909.4

1,395

978.9

1,223.1

893.7

1,025.1

942.6

1,585.2

Giá vốn sản phẩm bán

748.2

1,107.4

805.9

1,084.8

840.6

997

897.4

1,621.8

Lợi nhuận gộp

161.2

287.6

173

138.4

53.2

28

45.2

-36.6

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)

17.7

đôi mươi.6

17.7

11.3

5.9

2.7

4.8

-2.3

Lợi nhuận tài chính

-10.1

-10.2

-5

-10.5

-14.3

-3

-18.8

-23

Ngân sách chi tiêu chào bán hàng

13

31.4

24.5

21.3

11.4

8.1

11.3

16.8

Lợi nhuận khác

5.2

10.6

11.6

5.7

0.6

-21.4

2.3

-9.8

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

130.8

239.5

142.2

93.8

13.2

-15.7

4.1

-187

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

101.4

190.8

116

75.7

12.1

-15.8

3.8

-172.2

Tỷ suất lợi nhuận ròng (%)

11.6

14.1

12.3

6.4

1.4

-1.5

0.4

-11.2


Xem rất đầy đủ
*
Trang trước
Trang sau
*
Tin về mã TLH
*
Sự kiện về mã TLH

TLH: Báo cáo hiệu quả thanh toán giao dịch CP của người có liên quan mang lại Người nội bộ Mai Vnạp năng lượng Tuyết


Sự khiếu nại • 4 ngày

TLH: Báo cáo hiệu quả thanh toán cổ phiếu của người dân có tương quan mang đến Người nội cỗ Đào Thị Kyên ổn Loan, Phạm Tkhô giòn Phong với Trần Văn uống Tập


TLH: Báo cáo kết quả giao dịch thanh toán cổ phiếu của Người nội cỗ Dương Quang Bình


TLH: Báo cáo hiệu quả thanh toán giao dịch CP của bạn nội bộ Nguyễn Ngọc Phượng


TLH: Thông báo giao dịch thanh toán cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Tuấn Đại
Xem thêm: Phim Mã Vĩnh Trinh Hà Gia Kính, Mã Vĩnh Trinh

TLH: Thông báo biến đổi số lượng cổ phiếu gồm quyền biểu quyết đang giữ hành


TLH: Thông báo giao dịch thanh toán cổ phiếu của tín đồ nội cỗ Nguyễn Ngọc Phượng


TLH: Nhắc nhở chậm chào làng Quyết định HĐQT về bán cổ phiếu quỹ


TLH: Quyết định của HDQT về Việc trải qua chiến lược buôn bán cổ phiếu quỹ


TLH: Thông báo giao dịch CP của người dân có liên quan cho người nội bộ Phạm Thị Thu Hà


*
giao hoán kân hận nước ngoài TLH

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


Ngày

Giá TT

Kân hận lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

đôi mươi.85

7,200

23,600

-16,400

--

--

--

21.30

100

46,900

-46,800

0

1

-1

21.75

0

2,000

-2,000

0

0.04

--

22.50

14,300

16,600

-2,300

0.31

0.38

-0.07

21.50

63,500

11,800

+51,700

1.35

0.25

1.1


*
Kế hoạch sale TLH

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


# Kế hoạch 2021 Lũy kế đến Q3/2021 Đạt được

Doanh thu

5,000

3,283.3

65.67%

Lợi nhuận trước thuế

312.5

512.4

163.97%

Lợi nhuận sau thuế

250

408.2

163.26%


*
Lịch phân tách cổ tức TLH


Xem thêm: Phái Nào Mạnh Nhất Võ Lâm Mobile, Nên Chơi Phái Nào

0 Bình luận

Khuyến nghị: Mọi đọc tin được 24H Money chọn lọc từ các mối cung cấp thiết yếu thống cùng an toàn và đáng tin cậy còn chỉ sở hữu cực hiếm xem thêm. 24H Money ko chịu đựng trách nhiệm về những tổn thất bởi vì sử dụng đa số dữ liệu này.