Hệ Số Nợ Trên Vốn Chủ Sở Hữu

  -  

Tỷ lệ nợ bên trên vốn công ty tải cho thấy mức độ rủi ro khủng hoảng liên quan mang đến phương thức thiết lập và quản lý cấu tạo vốn của môt Cửa Hàng chúng tôi. Tỷ lệ chỉ ra số nợ mà lại một cửa hàng đang thực hiện để vận hành hoạt động sale với đòn kích bẩy tài bao gồm tất cả sẵn.

Nợ vay mượn bao hàm 2 loại: