Bài tập đánh dấu trọng âm

  -  
1. Những quy tắc dìm trọng âm2.Đa số các danh từ với tính từ nhị âm huyết tất cả trọng âm rơi vào cảnh âm ngày tiết đồ vật nhất:

Trọng âm là hiện tượng ngữ pháp rất là quan trọng vào tiếng Anh, tốt nhất là so với các bạn muốn ôn luyện cùng thi IELTS. Việc vạc âm tốt trọng âm để giúp các bạn trsống bắt buộc chuyên nghiệp hóa hơn cũng như khiến ấn tượng mang lại ban giám khảo chấm thi IELTS Speaking.

Bạn đang xem: Bài tập đánh dấu trọng âm

Việc xác định trọng âm những bước đầu sẽ gây khó dễ mang đến không ít các bạn mới có tác dụng quen mang đến hiện tượng lạ ngữ pháp này. Biết được điều đó, bài viết của chính mình sẽ phân các loại số đông điểm quan trọng đặc biệt tốt nhất của lưu lại trọng âm, những tín hiệu nhận ra cũng như các trường phù hợp nước ngoài lệ góp các bạn nắm được một biện pháp hệ thống hơn về trọng âm. Việc ghi lại trọng âm không thể mông lung, "đoán thù bừa" giỏi "chọn bừa" nữa, chỉ việc tinh ý là đã phân biệt được ngay.

Cuối bài viết là 150 câu Multiple Choice trọng âm kèm câu trả lời nhằm chúng ta thuận tiện ôn tập với từ chấm điểm cho bạn dạng thân mình. Bây giờ đồng hồ họ hãy ban đầu vào phần thứ nhất , hầu như để ý và quy tắc trọng âm nhất quyết phải biết lúc thi IELTS nhé!

*

1. Những quy tắc thừa nhận trọng âm

LƯU Ý: Đối cùng với gần như từ bỏ vào tiếng Anh gồm trường đoản cú gồm nhị âm máu trlàm việc lên, tất cả một âm máu được nhấn mạnh vấn đề với cao độ và trường độ to hơn những âm máu còn sót lại. Đó chính là âm máu mang trọng âm (stress) của từ bỏ kia. Những trường đoản cú có cha âm tiết trnghỉ ngơi lên thông thường có thêm trọng âm prúc (secondary stress) (,) được nhận nhẹ nhàng hơn đối với trọng âm thiết yếu (primary stress) ('). Ta thường chạm mặt bài xích tập kiếm tìm từ tất cả trọng âm chủ yếu bấm vào âm ngày tiết bao gồm địa chỉ khác với tía trường đoản cú còn sót lại. Trong khi, có thể có bài bác tập tìm tự gồm trọng âm lâm vào âm ngày tiết đầu, sản phẩm hai… hoặc âm tiết cuối trong mỗi từ.

1.Đa số những hễ trường đoản cú hai âm máu gồm trọng âm lâm vào âm máu thứ hai:

attract, begin, deny, forget, enjoy, pollute, relax...

Những trường hợp ngoại lệ chính là tuy bọn chúng vào vai trò là đụng từ nhưng lại trọng âm lại rơi vào trúng âm ngày tiết đầu tiên.

Ngoại lệ: answer, enter, happen, offer, open...

2.Đa số các danh trường đoản cú với tính tự nhị âm ngày tiết bao gồm trọng âm lâm vào tình thế âm máu máy nhất:

children, hobby, habit, labour, trouble, standard... basic, busy, handsome, lucky, pretty, silly...

Ngoại lệ: advice, reply, machine, mistake... alone, abrupt, absorbed, amazed...

Một số tự gồm hai âm huyết vừa là danh trường đoản cú với cũng là cồn từ bỏ thì danh trường đoản cú có trọng âm sinh hoạt âm ngày tiết trước tiên, còn đụng từ thì trọng âm lâm vào tình thế âm huyết máy hai.

DANH TỪ

ĐỘNG TỪ

'contrast (sự tương phản)

con’trast (tương phản)

'decrease (sự giảm)

de'crease (giảm)

'desert (sa mạc)

de'sert (tách bỏ)

'export (sản phẩm xuất khẩu)

ex'port (xuất khẩu)

'import (sản phẩm nhập khẩu)

im'port (nhập khẩu)

'present (món quà)

pre'sent (trình bày)

'produce (thành phầm nói chung)

pro'duce (sản xuất)

'progress (sự tiến bộ)

pro'gress (tiến bộ)

'prodemo (sự bội nghịch đối)

pro'thử nghiệm (phản bội đối)

'rebel (kẻ nổi loạn)

re'bel (nổi loạn)

'record (hồ sơ, đĩa hát)

re'cord (ghi lại, giữ lại lại)

'suspect (kẻ bị tình nghi)

su'spect (nghi ngờ)


Ngoại lệ: Một số từ sau vừa là danh tự với cồn tự dẫu vậy gồm trọng âm chủ yếu không đổi.

Xem thêm: Cảm Âm Sáo Trúc Tây Du Ký 1986, Cảm Âm Nhạc Phim Tây Du Ký Full

- ‘answer (n, V): câu trả lời/ trả lời

- ‘offer (n, v): lời đề nghị/ đề nghị

- ‘picture (n, v): bức tranh/ vẽ một bức tranh

- ‘promise (n, v): lời hứa/ hứa

- ‘travel (n, V): du lịch/ đi du lịch

- ‘visit (n, V): cuộc viếng thăm/ viếng thăm

- ad’vice (n, v): lời khuyên/ khulặng bảo

- re’ply (n, v): lời đáp/ trả lời

Đối với các danh trường đoản cú ghép được viết ngay lập tức nhau thì trọng âm hay rơi vào âm huyết trước tiên. airport, birthday, booksiêu thị, gateway, guidebook, filmmaker... Danh từ bỏ ghnghiền chế tạo thành tự ngữ động từ bỏ (phrasal verbs) bao gồm trọng âm chính lâm vào tình thế yếu tắc đầu tiên còn ngữ đụng từ bỏ tương ứng có trọng âm chủ yếu lâm vào cảnh nhân tố thiết bị nhì và rượu cồn từ thừa nhận trọng âm phụ.

3.Danh trường đoản cú ghép:

- ‘check-up: sự bình chọn tổng thể độc nhất vô nhị là sức khỏe

- ‘check-in: sự đăng kí ngơi nghỉ khách sạn, sự đăng kí đi đồ vật bay

- ‘dropout: người nghỉ ngơi học tập nửa chừng

- ‘breakdown: sự hỏng máy

- ‘tryout: sự thử

- ‘walkout: sự bãi thực đột nhiên ngột

4. Ngữ đụng từ:

kiểm tra ‘up, kiểm tra ‘in, drop ‘out, break 'down, try 'out, walk 'out...

5 Một số tính từ ghnghiền bao gồm trọng âm bao gồm rơi vào tình thế nhân tố trước tiên.

- ‘airsick: say lắp thêm bay

- ‘airtight: kín đáo hơi

- ‘homesick: ghi nhớ nhà

- ‘praiseworthy: xứng đáng khen

- ‘trustworthy: đáng tin cậy)

- ‘waterproof: ko thnóng nước...

Ngoại lệ:

- duty-’free: miễn thuế

- snow-’white: White nlỗi tuyết

*

6.Các tính trường đoản cú ghnghiền gồm thành phần trước tiên là tính tự hoặc trạng trường đoản cú và thành phần máy hai tận thuộc là -ed thì trọng âm thiết yếu rơi vào tình thế yếu tố đồ vật nhị.

· bad-’tempered: xấu tính, dễ nổi nóng

· short-’sighted: cận thị

· ill-’treated: bị đối xử tệ

· well-’done: tốt, được nấu bếp kỹ

· well-in’formed: thông thạo, đã đạt được thông tin

· well-’known: nổi tiếng

7.Đối với những tự bao gồm chi phí tố thì nhìn bao quát trọng âm ko đổi khác so với từ bỏ nơi bắt đầu (tức là trọng âm hiếm khi rơi vào tình thế chi phí tố).

UN- im'portant unim'portant

IM- 'perfect im’perfect

IN- com'plete income'pletc

IR- re'spectivc ire'spective

DIS- con'nect discon’nect

NON- 'smokers non'smokers

EN/EX- 'courage en'courage

RE- a'rrange rea'range

OVER- 'populated over'populated

UNDER- de'veloped underdeveloped

Tuy nhiên, bao gồm một vài trường phù hợp nước ngoài lệ đặc biệt là những từ có tiền tố under-: underlay <ʌndəleɪ> underpass /'ʌndəpɑ:s/ understatement (n) underground (adj)

8. Đối cùng với những trường đoản cú bao gồm hậu tố thì hầu như trọng âm không biến hóa, và nếu tất cả sự đổi khác về trọng âm thì cũng có thể biến đổi về kiểu cách phạt âm. Các hậu tố sau đây ko làm thay đổi trọng âm của từ:

-ment agree /əˈɡriː/ ðagreement /əˈɡriːmənt/

-ship relation /rɪˈleɪʃn / ðrelationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/

-ness happy /ˈhæpi/ ðhappiness /ˈhæpinəs/

-er/-or/-ant manage /ˈmænɪdʒ/ ðmanager /ˈmænɪdʒə/

-hood neighbour /ˈneɪbə/ ðneighbourhood /ˈneɪbəhʊd/

-ing excite /ɪkˈsaɪt/ ðexciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/

-ies/-ize modern /ˈmɒdn / ðmodernize /ˈmɒdənaɪz/

-en length /leŋθ/ ðlengthen /ˈleŋθən/

-ful success /səkˈses/ ðsuccessful /səkˈsesfəl/

-less meaning /ˈmiːnɪŋ/ ðmeaningless /ˈmiːnɪŋləs/

-able rely /rɪˈlaɪ/ ðreliable /rɪˈlaɪəbl /

-ous poison /pɔɪzn / ðpoisonous /ˈpɔɪzənəs/

-al tradition /trəˈdɪʃn / ðtraditional /trəˈdɪʃn əl/

Chụ ý: Nếu thay đổi giải pháp phân phát âm thì hậu tố có tác dụng chuyển đổi trọng âm của từ đó:

Environment / ɪnˈvaɪərənmənt/

Environmental /ɪnˌvaɪərənˈmentl /

9. Các danh tự có hậu tố là -sion, -tion, hoặc -cian thì trọng âm chủ yếu hay rơi vào hoàn cảnh âm tiết ngay trước kia (chính là âm máu thứ nhị từ cuối lên).

· precision /prɪˈsɪʒn /

· communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn /

· mathematician / ˌmæθəməˈtɪʃn /

10. Các danh từ bỏ có hậu tố là -ity, -logy, hoặc -graphy thì trọng âm bao gồm thường lâm vào âm máu thiết bị cha từ thời điểm cuối lên.

· ability / əˈbɪləti/

· công nghệ / tekˈnɒlədʒi/

· geography / dʒɪˈɒɡrəfi/

11. Các tính từ có hậu tố là -ic thì trọng âm chủ yếu thường xuyên rơi vào cảnh âm ngày tiết tức thì trước đó (chính là âm ngày tiết đồ vật nhị từ thời điểm cuối lên).

Xem thêm: Người Sinh Năm 1988 Là Tuổi Con Gì, Hợp Với Ai

· scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ Còn hồ hết tính trường đoản cú tất cả hậu tố là -ical thì trọng âm chủ yếu thường lâm vào tình thế âm huyết máy bố từ thời điểm cuối lên.

· electrical / ɪˈlektrɪkl /

· mathematical: /ˌmæθəˈmætɪkl /

Những từ gồm hậu tố như sau thì trọng âm bao gồm hay rơi vào tình thế âm máu cuối (chính là hậu tố đó). -ee -eer -ese -ique/-esque -ain (so với động từ)

Ngoại lệ:

agree /əˈɡriː/,

trainee /treɪˈniː/

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/,

engineer /ˌendʒɪˈnɪə/

Vietnamese /ˌvɪetnəˈmiːz/

Unique /juːˈniːk/,

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/

Retain /rɪˈteɪn/,

maintain /meɪnˈteɪn/

Committee /kəˈmɪti/,

coffee /ˈkɒfi/,

employee /ˌemploɪˈiː/

*

2. BÀI TẬPhường PHẦN TRỌNG ÂM

1. A. Vietnamese B. equipment C. understvà D. volunteer

2. A. employment B. diversity C. dishonest D. difference

3. A. acceptable B. acquaintance C. friendliness D. suspicious

4. A. education B. disciplines C. influences D. customers

5. A. requirements B. applicants C. admissions D. financial

6. A. dangerous B. endangered C. pollution D. extinction

7. A. achievement B. beautiful C. suitable D. natural

8. A. excitement B. impression C. government D. production

9. A. environmental B. organization C. international D. communication

10. A. offer B. deny C. delay D. apply

11. A. conduct B. constant C. return D. dismay

12. A. habitat B. selection C. attention D. collection

13. A. breakfast B. pressure C. garbage. D. secure

14. A. supportive sầu B. volunteer C. disabled D. obedient

15. A. overcome B. attitude C. languages D. decorate

16. A. secondary B. kingdom C. university D. forest

17. A. agriculture B. majority C. curriculum D. computers

18. A. society B. disadvantage C. informal D. opponent

19. A. perfect B. primary C. behave D. enter

20. A. reference B. September C. security D. domestic

21. A. favorite B. engineer C. pessimist D. operate

22. A. academic B. technology C. economic D. conversation

23. A. handicapped B. publithành phố C. appropriate D. advantage

24. A. photography B. possibility C. improvement D. experience

25. A. challenge B. carry C. active D. because

26. A. aquatic B. attempting C. diseases D. interview

27. A. establish B. development C. specializing D. foundation

28. A. individuals B. significance C. prediction D. political

29. A. currency B. religion C. potential D. career

30. A. benefit B. establish C. awareness D. machines

31. A. vegetables B. policemen C. compulsory D. Americans

32. A. position B. concentrate C. explained D. existence

33. A. scientists B. romantic C. secure D. effect

34. A. impossibly B. surprisingly C. unfortunately D. mentally

35. A. receive sầu B. sản phẩm C. retain D. advise

36. A. entertainment B. gorilla C. interaction D. understand

37. A. management B. successful C. example D. important

38. A. convenient B. comfortable C. incapable D. essential

39. A. cinema B. linguistics C. dependence D. excitement

40. A. tournament B. competition C. imagine D. facial

41. A. victory B. finamenu C. continent D. detective

42. A. preference B. prefer C. solar D. preferably

43. A. industry B. restaurant C. industrial D. forestry

44. A. exhausted B. energy C. colorful D. plentiful

45. A. courteous B. actively C. available D. popular

46. A. identify B. existence C. scientist D. appearance

47. A. mutual B. impolite C. politics D. forestry

48. A. obliged B. sacrifice C. determine D. enjoyable

49. A. accidents B. resources C. restaurant D. offspring

50. A. alternative B. electrithành phố C. potential D. renewable

51. A. politics B. college C. calendar D. politician

52. A. foreign B. reduce C. constant D. shortage

53. A. include B. stagnant C. resize D. invest

54. A. enterprise B. fertilize C. memorize D. surprise

55. A. species B. special C. specific D. specimen

56. A. resources B. prevention C. continue D. irrigate

57. A. abolish B. circulate C. envious D. regularly

58. A. athletic B. conference C. political D. geometry

59. A. epidemics B. initiative C. humanity D. emergency

60. A. humanitarian B. durability C. individual D. economical

61. A. official B. athletics C. intensive D. synchronized

62. A. biology B. philosophy C. biological D. photography

63. A. improve B. believe sầu C. descover D. recent

64. A. primary B. identify C. chemical D. benefit

65. A. economy B. economical C. psychology D. geography

66. A. participate B. enthusiast C. enthusiastic D. psychology

67. A. pollution B. contaminant C. atmosphere D. researcher

68. A. unemployment B. energetic C. controversial D. facilities

69. A. temporary B. opponent C. delegate D. dedicated

70. A. referee B. volunteer C. refugee D. committee

71. A. adventure B. mechanic C. appointed D. service

72. A. president B. different C. enormous D. document

73. A. tolerate B. principal C. gymnasium D. excellent

74. A. compulsory B. supportive C. contractual D. kindergarten

75. A. abandonment B. corporative sầu C. dependable D. commercial

76. A. artificial B. pioneer C. destination D. essential

77. A. dramatic B. resemble C. inconsistent D. amazing

78. A. departure B. capitalism C. monetary D. contrary

79. A. mysteriously B. originally C. necessarily D. elaborately

80. A. continuous B. malicious C. scandalous D. delicious81. A. attractive B. chocolate C. decorate D. balcony

82. A. departure B. temperature C. centigrade D. agriculture

83. A. qualify B. beautify C. notify D. solidify

84. A. vacancy B. passionate C. malicious D. furniture

85. A. disappear B. memorial C. diplomatic D. presidential

86. A. interview B. processor C. essential D. compliment

87. A. salary B. discrepancy C. presidency D. ecstasy

88. A. consultant B. descendant C. redundant D. relevant

89. A. deficiency B. reference C. conference D. delicacy

90. A. ignorant B. horizon C. amazing D. adjacent

91. A. activate B. terrify C. discover D. normally

92. A. pollen B. police C. polite D. pollute

93. A. forget B. comet C. regret D. direct

94. A. longevity B. photograph C. consider D. uncertainty

95. A. definite B. audience C. entrance D. suppress

96. A. eventually B. capađô thị C. altogether D. particular

97. A. temptation B. property C. government D. beautiful

98. A. picturesque B. extradite C. interest D. incident

99. A. speculation B. evolution C. explosive D. instrumental

100. A. sensitive B. constant C. atmosphere D. magnetic

101. A. mountain B. maintain C. fountain D. certain

102. A. reply B. appeal C. offer D. support

103. A. answer B. allow C. agree D. deny

104. A compare B. approve sầu C. enter D. pollute

105. A. mother B. relax C. father D. garden

106. A decide B. combine C. apply D. happen

107. A promise B. picture C. listen D. accept

108. A hãng apple B. Engl& C. shampoo D. grammar

109. A open B. provide C. complete D. prefer

110. A become B. promise C. suggest D. disorder

111. A flower B. exclude C. husband D. farmer

112. A. doctor B. simple C. castle D. enlarge

113. A. decide B. behave C. offer D. occur

114. A. exciting B. telephone C. tomorrow D. November

115. A. policeman B. cinema C. yesterday D. politics

116. A. hospital B. mischievous C. supportive sầu D. special

117. A. family B. whenever C. obedient D. solution

118. A. biologist B. generally C. responsible D. security

119. A. confident B. important C. together D. exciting

120. A. possible B. university C. secondary D. suitable

121. A. partnership B. romantic C. actually D. attitude

122. A. believe sầu B. marriage C. response D. maintain

123. A. summary B. different C. physical D. decision

124. A. attractiveness B. traditional C. generation D. American

125. A. certain B. couple C. decide D. equal

126. A. attract B. person C. signal D. instance

127. A. verbal B. suppose C. even D. either

128. A. example B. consider C. several D. attention

129. A. situation B. appropriate C. informality D. entertainment

130. A. across B. simply C. common D. brother

131. A. social B. meter C. notice D. begin

132. A. whistle B. table C. someone D. receive

133. A. discuss B. waving C. airport D. often

134. A. sentence B. pointing C. verbal D. attract

135. A. problem B. minute C. suppose D. dinner

136. A. noisy B. tiệc nhỏ C. social D. polite

137. A. restaurant B. assistance C. usually D. compliment

138. A. impolite B. exciting C. attention D. attracting

139. A. obvious B. probably C. finally D. approaching

140. A. waiter B. teacher C. slightly D. toward

141. A. general B. applicant C. usually D. October

142. A. parallel B. dependent C. educate D. primary

143. A. physical B. achievement C. government D. national

144. A. eleven B. history C. nursery D. different

145. A. expression B. easily C. depression D. disruptive

146. A. algebra B. musical C. politics D. apartment

147. A. mechanic B. chemistry C. cinema D. finally

148. A. typical B. favorite C. division D. organize

149. A. computer B. establish C. business D. remember

150. A. conference B. lecturer C. reference D. researcher

*

3. ĐÁP ÁN PHẦN TRỌNG ÂM

1. B

2. D

3. C

4. A5. B

6. A

7. A

8. C

9. C

10. A

11. B

12. A

13. D

14. B

15. A

16. C

17. A

18. B

19. C

đôi mươi. A

21. B

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. A

32. B

33. A

34. D

35. B

36. B

37. A

38. B

39. A

40. B

41. D

42. B

43. C

44. A

45. C

46. C

47. B

48. B

49. B

50. B

51. D

52. B

53. B

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B

59. A

60. A

61. D

62. C

63. D

64. B

65. B

66. C

67. C

68. D

69. B

70. D

71. D

72. C

73. C

74. D

75. B

76. D

77. C

78. A

79. C

80. C

81. A

82. A

83. D

84. C

85. B

86. C

87. B

88. D

89. A

90. A

91. C

92. A

93. B

94. B

95. D

96. C

97. A

98. A

99. C

100. D

101. B

102. C

103. A

104. C

105. B

106. D

107. D

108. C

109. A

110. B

111. B

112. D

113. C

114. B

115. A

116. C

117. A

118. B

119. A

1trăng tròn. B

121. B

122. B

123. D

124. C

125. C

126. A

127. B

128. C

129. B

130. A

131. D

132. D

133. A

134. D

135. C

136. D

137. B

138. A

139. D

140. D

141. D

142. B

143. B

144. A

145. B

146. D

147. A

148. C

149. C

150. D